Regulamin

REGULAMIN KLUBU 30 w KRAKOWIE

 

pkt I - DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ

§ 1. PRAWO WSTĘPU:

a) PRAWO WSTĘPU NA IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ KLUB 30, UL. KOŚCIUSZKI 3, W KRAKOWIE  MAJĄ:
- osoby, od 25 roku życia,
- przedstawiciele prasy, radia, portali internetowych i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę,
- przedstawiciele służb porządkowych, państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych i interwencji na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.

b) NA IMPREZY ORGANIZOWANE  PRZEZ  KLUB 30, UL. KOŚCIUSZKI 3  WSTĘPU NIE MAJĄ:
- osoby poniżej 25 roku życia,
- osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
- osoby w stroju sportowym lub w glanach, bojówkach,  mundurach itp... ,
- osoby, którym uprawniony pracownik lokalu odmówi prawa wstępu na imprezę - obsługa może odmówić wstępu do lokalu bez podania przyczyny,
- tancerki i tancerze erotyczni (dot. wieczory panieńskie / kawalerskie).

 c) Zakupiony bilet należy traktować jako jednorazową zgodę na wejście do klubu, opuszczenie lokalu bezwzględnie wiąże się z koniecznością ponownego zakupu biletu wejścia. 

 

§ 2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKOWE:

a) UCZESTNICY IMPREZY ZOBOWIĄZANI SĄ:
- do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu,
- zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób,
- do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora  imprezy oraz innych, uprawnionych pracowników lokalu,

b) Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwają służby porządkowe organizatorów oraz licencjonowana firma ochroniarska.

c) ZABRANIA SIĘ:
- wnoszenia do klubu napojów i alkoholu, przekąsek, jedzenia oraz innych produktów spożywczych oraz środków odurzających,
- wynoszenia z klubu przedmiotów będących własnością klubu np. szkoło, ozdoby itp.
- wnoszenia materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy.

d) W przypadku zakwestionowania przedmiotów, przy wnoszeniu ich na teren imprezy będą one odbierane przez służby porządkowe i przekazane uprawnionym organom.

e) Miejsca siedzące w lożach są płatne, opłata za miejsce siedzące jest odrębną opłatą i w żaden sposób nie łączą się z opłatą za wstęp do klubu.

f) Za rzeczy pozostawione poza szatnią lokal nie odpowiada.

g) Ponadto zakazuje się:
- wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez,
- rzucania wszelkimi przedmiotami,
- sprzedawania, reklamowania, akwizycji czy przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.

 

§ 3. POZOSTAŁE REGULACJE:
Decydując się na uczestnictwo w imprezach KLUBU 30:
- Akceptują Państwo i zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulamin,
- Akceptują Państwo fakt nadzoru elektronicznego w postaci telewizji przemysłowej,
- Zgadzają się Państwo na publikacje swojego wizerunku w mediach elektronicznych w tym na stronach internetowych w celach reklamowych i promocyjnych klubu,
- Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji,
- W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje upoważniony pracownik lokalu,
- Zakup biletu lub wejście do klubu na imprezę niebiletowaną jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,
- Ceny biletów imprez specjalnych mogą się różnić od cen biletów imprez cyklicznych,

- Zakupiony bilet należy traktować jako jednorazową zgodę na wejście do klubu, opuszczenie lokalu bezwzględnie wiąże się z koniecznością ponownego zakupu biletu wejścia. 
- Adresy e-mail, które potwierdzają rezerwację loży lub oddanie głosu w konkursie czy potwierdzające inną aktywność na stronie klubu są automatycznie dodawane do listy newslettera KLUBU 30,
- Uznaje się, że publikacja niniejszego regulaminu na internetowej stronie www.klub30.pl jest podaniem go do publicznej wiadomości,
- Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

 

pkt II - KORZYSTANIE Z SZATNI

§  1. ZASADY OGÓLNE:
- Szatnia jest płatna 1 zł od rzeczy, na jednym numerku-bloczku może znajdować się tylko jedna rzecz,
- Dodatkowo płatne 1 zł są: duże torby oraz wybieranie rzeczy „NA CHWILĘ”,
- Dowodem przyjęcia rzeczy na przechowanie jest wydanie numerka przez osobę do tego upoważnioną – szatniarza,
- Obowiązkiem klienta jest zabezpieczenie numerka przed kradzieżą lub zgubieniem,
- Za pozostawione w odzieży przedmioty: dokumenty, pieniądze, telefon komórkowy, czapka, szalik, rękawiczki ... etc., - KLUB 30 w Krakowie nie ponosi żadnej odpowiedzialności,
- Zwrot rzeczy następuje w chwili zwrotu numerka,
- Osoba, która zagubi numerek może odebrać swoje rzeczy z szatni wyłącznie po zakończeniu imprezy, gdy wszyscy inni klienci opuszczą klub oraz po wskazaniu detali umożliwiających rozpoznanie odzieży. Wydaniu rzeczy towarzyszy wypełnienie formularza: spisanie danych osobowych bezpośrednio z dowodu osobistego osoby odbierającej odzież oraz szczegółowe opisanie wszystkich przedmiotów będących w  jej kieszeniach. Całość formalności dopełniać powinien wyraźny podpis minimum dwóch osób: odbierającej oraz szatniarza,
- Szatniarz ma prawo odmówić przyjęcia odzieży w przypadku gdy jej stan lub materiał, z którego jest uszyta mógłby uszkodzić inną odzież,
- Pozostawiając rzeczy w szatni dobrowolnie godzą się Państwo na przetrzymywanie ich do chwili OSOBISTEGO odbioru,
- Odbiór rzeczy pozostawionych w szatni, na terenie klubu lub zagubionych odbywa się w godzinach pracy KLUBU 30 w Krakowie.

 

pkt III – REZERWACJIA  LOŻY

§  1. ZASADY OGÓLNE:
- Miejsca siedzące w lożach są płatne i poddawane rezerwacji,
- Klub w trakcie imprez cyklicznych udostępnia każdorazowo bezpłatne miejsca siedzące nie podlegające rezerwacji,
- Rezerwacje przyjmowane są maksymalnie z 2 tygodniowym wyprzedzeniem,
- Dokonanie rezerwacji nie jest równoznaczne z pozytywnym przejściem selekcji w klubie oraz nie ma związku z zakupieniem biletu wstępu,
- Odbiór rezerwacji powinien nastąpić do godz. 22:00 przy kasie klubu. Po upływie tego terminu rezerwacja traci ważność i zostaje anulowana oraz odsprzedana innym zainteresowanym gościom w klubie,
- Obowiązkiem rezerwującego jest powiadomienie o rezygnacji z rezerwacji,
- KLUB 30 w Krakowie zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia tancerzy / tancerek na wieczory panieńskie czy kawalerskie.

§ 2. REZERWACJA LOŻY:
- Rezerwacji loży można dokonywać online na stronie klubu www.klub30.pl,
- Rezerwacja ONLINE jest możliwa 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem czasu przerw technicznych niezależnych od administratora,
- Rezerwacja online jest ważna po zaakceptowaniu maila zwrotnego wysłanego przez system rezerwacji oraz dokonaniu płatności za rezerwację online. Zaleca się wydrukowanie maila zwrotnego celem potwierdzenia rezerwacji przy jej odbiorze,
- Rezerwacji online w dniu imprezy można dokonywać wyłącznie do godziny 19:00,

§ 3. PŁATNOŚĆ:
- Klub30 świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie rezerwacji loży on-line za pośrednictwem systemu płatniczego PayU https://www.payu.pl/
- Rezerwacji w serwisie www.klub30.pl dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza oraz zlecenie wymaganej płatności, jeżeli wymagają tego warunki cenowe oferty.
- Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
- Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line. Jeżeli dokonanie płatności jest warunkiem jej potwierdzenia, klient zostanie o tym poinformowany. Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną, wyłącznie po dokonaniu przedpłaty w wysokości ustalonej przez klub. Wysokość przedpłaty określona jest w warunkach oferty cenowej.
- System generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na podany adres e-mail.
- Cennik rezerwacji standardowej zamieszczony jest w zakładce rezerwacje na stronie klubu www.klub30 może ulegać on zmianie w przypadku imprez tematycznych, co każdorazowo podawane będzie do informacji publicznej,
- Rezerwacja loży (w tym opłata) dokonywana jest poprzez system rezerwacji on-line dostępny na stronie internetowej klubu. W miarę wolnych miejsc możliwa jest również rezerwacja loży na miejscu, w dniu imprezy.
- Opłacenie loży jest gwarancją wyłączności na dane miejsce siedzące do końca imprezy - mają Państwo prawo wyprosić z zarezerwowanej loży nieznajome osoby lub poprosić o to pracowników ochrony.

§ 4. ZWROTY I REKLAMACJE:

- Dokonując anulacji rezerwacji na najpóźniej 3 dni przed planowaną imprezą, osoba zamawiająca nie ponosi żadnych kosztów tej operacji.
- Dokonując anulacji rezerwacji w terminie krótszym niż 3 dni przed planowaną imprezą, osoba zamawiająca otrzymuje zwrot w wysokości 50% przedpłaty..
- Dokonując anulacji rezerwacji na mniej niż 24 godziny przez planowaną imprezą, zamawiającemu nie przysługuje zwrot przedpłaty.
- Właściwy sposób dokonywania anulacji następuje poprzez wiadomość e-mail na właściwy dla miejsca odbywania się imprezy adres klubu: 
biuro@klub30.pl 

- Reklamacji rezerwacji można dokonywać poprzez wiadomość e-mail na właściwy dla miejsca odbywania się imprezy adres klubu: biuro@klub30.pl 

- Reklamacja zostanie rozpatrzona w czasie 14 dni od dnia dostarczenia wiadomości na właściwy adres email.

- Osoba dokonująca rezerwacji ma 14 dni na zwrot/odstąpienie od umowy bez podania przyczyny bądź odniesienie się do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, art. 27 

 

Polityka Prywatności

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.
Z prezentowanego poniżej wzoru polityki cookies możesz skorzystać w całości lub fragmentach wyłącznie z powyższą notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Bogusław Szczepkowicz Centrum Rozrywki Fashion Time, Brzegi Dolne 24, 38-700 ustrzyki Dolne, NIP: 6891119940.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

  • T. Kościuszki 3, Kraków, Poland
  • 21:00 - 04:00 (PT - SOB)
  • KONTAKT: (+48) 725 700 215 (OD ŚRODY DO PIĄTKU W GODZ. 12:00 DO 14:00)
  • biuro@klub30.pl